Famoahana sary zaza tsy ampy taona : sazy 1-2 tapitrisa ariary

  • 23 juin 2023

Lamandy 1 tapitrisa ariary ka hatramin’ny 2 tapitrisa ariary no sazy ho an’ireo olon-tsotra na mpanao gazety mamoaka sarin-jaza tsy ampy taona ho an’ny eto Madagasikara.

Voararan’ny lalàna araka izany ny famoahana sarina zaza tsy ampy taona amin’ny fomba rehetra raha toa ka tsy nahazoana alalana tamin’ny ray aman-dreny na mpiandraikitra ilay zaza.

Tsy maintsy manana dika mitovy ny firaketana an-tsoratra ny fanekena nataon’ireo manana fahefana amin’ilay zaza tsy ampy taona avokoa ny mpamoaka ny sary araka izany.

Maro amin’ireo ankizy tsy ampy taona eto Madagasikara no manana olana eny anivon’ny fiarahamonina misy azy noho ny famoahana ny sarin’izy ireo. Ny mpiara-monina izay samy manana ny fomba fijeriny.

Partagez :
Mahandry