Fametrahana Zone d’encadrement tao Ambatofinandrahana : mitondra fampandrosoana ho an’ny distrika

  • 14 novembre 2023

Niverina amin’ny laoniny ny fandriam-pahalemana ao Itremo,  Distrikan’Ambatofinandrahana nanomboka tamin’ny nisokafan’ny « zone d’encadrement » (ZE) ho an’ny mpitrandraka madinika tao an-toerana.Fantatra fa hita mivaingana amin’ny andavanandrom-piainan’ny mponina ny paikadin’ny Fanjakana amin’ny alalan’ny fametrahana ny ZE. Ankoatra ny famoronana asa manodidina ny fitrandrahana dia nanatsara tanteraka ny fandriampahaleman’ny tanàna manodidina izany.

Faritra mena amin’ny tsy fandriam-pahalemana ny Kaominina Itremo hatramin’izay ary nanjakan’ny asan-dahalo. “Maro ny asa voaforona teto amin’ny fitrandrahana ka lasa nisitraka izany avokoa ireo tanora tety amin’ny faritra, nihatsara ny fahefa-mividy ary niakatra ny fari-piainan’ireo mpahazo tombontsoa” hoy i Nirina Noely Razafindrakoto, Filohan’ny Groupement FIMPAVI na Fikambanan’ny Mpanao vato Itremo. Nanamafy izany ireo tanora nijoro vavolombelona fa nahavidy “moto” vaovao sy nahatsangana trano. “Nihatsara noho izany ny fandriam-pahalemana eto Itremo” araka ny fanazavan’i Rakotoarisoa Fidèle, Filohan’ny Fikambanan’ny Mpitrandraka Vato Anovotra na Groupement FMVA, sady mponina ao Itremo. “Tsy nisy intsony ireo asan-dahalo ety amin’ny faritra” hoy hatrany izy.

Paikady napetraky ny Fanjakana ny hanaovana ho matihanina ny asa fitrandrahana sy fampidirana anaty sehatra ara-dalàna ireo vondrona mpitrandraka madinika, amin’ny alalan’ny fametrahana ity “zone” ity. Natao izany hanomezan’ny Fanjakana tantsoroka ireo vondrona mpitrandraka harena an-kibon’ny tany madinika.

Nanatanteraka fitsidihana ifotony tany amin’ny tangorom-bohitra Itremo ny delegasionan’ny ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy Loharanonkarena Stratejika notarihan’ny minisitra  Herindrainy Olivier Rakotomalala ho fanamasina ny fanampiana ny mpitrandraka.

Manaja ny  ny lalàna mifehy ny fitrandrahana madinika toy ny fandrarana ny fampiasàna ny fitaovana vaventy ny “Bull” na “excavateur” ny mpitrandraka ao amin’ny kariera Anovotra misy ny fitrandrahana vato Cristal, vokarina amin’ny fitaovana ampiasaina tanana.

Nojerena manokana nandritra ny fitsidihana ny fitaovana ampiasaina amin’ny fitrandrahana, ny toerana misy ny fitrandrahana, ny firoboroboan’ny fitrandrahana ary ny fiantraikany amin’ny fiainan’ny mponina. Fianakaviana an-jatony  no miasa sy misitraka ny fitrandrahana vato cristal ao Anovotra, Kaominina Itremo ary mipaka amin’ireo kaominina manodidina toa an’Ambatofinandrahana, Manandriana, Talata Vohimena, Amborompotsy sy Mandrosonoro ny tombontsoa azo avy aminy.

Tsy mijanona ao Ambatofinandrahana fa hitarina amina toerana hafa ny fametrahana ” zone d’encadrement”

Partagez :
Sissie Raveloson