Fametrahana ny faritra faha 24, Ambatosoa : nankatoavina’ny Filan-kevitry ny minisitra

  • 8 juin 2023
Nankatoavina nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 7 jona 2023 ny fametrahana ny faritra faha 24, antsoina hoe Ambatosoa.
Any amin’ny tapany avaratry ny faritanin’i Toamasina no misy azy. Ny distrikan’i Maroantsetra, ahitana kaominina miisa 20, sy ny distrikan’i Mananara Avaratra, misy kaominina 16 no mandrafitra ny faritra Ambatosoa. I Maroantsetra no notendrena ho renivohitr’ity faritra vaovao ity.
Hirosoana avy hatrany ny fanamboarana ny biraon’ity faritra vaovao ity, izay hanana goverinora. Hampiarahina amin’izany koa ny fanamboarana ny birao ho an’ny faritra Vatovavy.
Hidina ifotony ny tomponandraikitra ny herinandro ho avy izao, hotarihin’ny minisitera voakasika.
Partagez :
mialy