Fahazoa-mamantatra ny raharaham-panjakana : ny finiavana politika no tsy ampy

  • 3 novembre 2021

Mamerina mitaky ny handaniana ny lalàna mifehy ny fahazoa-mamantatra ny raharaham-panjakana ny mpikambana ao anatin’ny fiarahamonim-pirenena.

Tsiahivina fa efa 15 taona lasa izay no nanolorana ny lalàna, izay nataon’ny ”Comité pour la Sauvegarde de l’Integrité”. Tsy nitsahatra nitaky ny fandaniana io lalàna io ny fiarahamonim-pirenena nanomboka tamin’ny taona 2006, raha ny nambaran’ny tomponandraikitry ny serasera ao amin’ny Ivorary. ”Manao antso avo izahay ankehitriny manoloana ny fahanginana mihoapampana mikasika io lalàna io sy ny fahatran’ny dingana amin’ny fandaniana azy ary ny tsy fahampian’ny finiavana politika eo anatrehan’izany”, raha ny voalaza ao anatin’ny fanambarana navoakan’izy ireo androany 3 novambra.

Mangataka ny handinihina io volavolan-dalàna io, eny anivon’ny Antenimiera mandritra ny fivoriana ara-potoana farany ho an’ity taona 2021 ity izy ireo araka izany, ary mitaky ny hanapariahana ny dika mitovy amin’izany ho hitan’ny besinimaro. Nambarany fa misokatra ihany koa izy ireo amin’ny fifampiresahana, mba hisian’ny fanazavana mikasika ny andinindinin’ilay volavolan-dalàna.

 

Partagez :
Mahandry