Fahatsiarovana ny 29 martsa 1947 : hetsika maro na hanamarihana izany

  • 3 février 2024

Nosokafana tamin’ ny fomba ofisialy ny fivoriana voalohany tanterahan’ny komity teknika mikarakara ny faha-77 taona. “Atao vaindoan-draharaha ny fankalazana  ho entina hahatsiarovana ny Malagasy maro nahafoy ny ainy mba hialana tamin’ny fanagejana. Eo koa ny fanamelomaso ny tantara, hampitana ny fanilo amin’ny taranaka faramandimby” hoy ny filoha mpitarika ny fikarakarana no sady mpiandraikitra  ny Fitaleavana  ny mpiady tia tanindrazana, ny Jeneraly, Randrianantenaina Emilson. Hamolavola ny hetsika maro hahatsiarovana ny ity daty ity araka izany izy ireo.

Misitraka zo voafaritry ny lalana ny mpiady tia tanindrazana. Tafiditra amin’izany ny fanomezana  fisotroandronono azy ireo, ny fiahiana ara-pahasalamana, ny solom-padevenanna , ny solom-body akoho ary ny fanomezana samihafa.

Voasokajy ho mpiady tia tanindrazana ny Malagasy rehetra nandray anjara taminy  tolom-panafahana 1947 na mivantana na ankolaka. Ohatra amin’izany ny mpitary tolona, ny tafika, ny manampy ara-pitaovana na ara-bola, ny mpanampy ny fianakaviany tsy salama na Jamba na malemy. Mbola anaty fanisana ny tena nandray anjara marina tamin’ity tolompanafahana ity ny minisitera.

 

Andraikitra roa lehibe no sahanin’ny Fitaleavana ny Mpiady Tia Tanindrazana.

Voalohany, ny fiahiana azy ireo hisitraka ireo zo voafaritry ny lalàna, ao anatin’ny didim-panjakana lah.97 436  tamin’ny 17 Aprily 1997 : Ny fanomezana azy ireo ny fisotroan-dronono , ny fiahiana ara-pahasalamana , ny solom-pandevenana ho an’ny fianakaviana raha sanatria misy ny fahafatesana, ny solombodiakoho rehefa tonga ny fotoam-pahatsiarovana. Ankoatr’izany koa dia samy manolotra fanomezana ho azy ireo avokoa ny Filohan’ny Repoblika, sy ny Minisitry ny Foloalindahy, ary ireo olom-boafidy sy ireo malala-tanana.

Ny faharoa, dia ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa mahakasika ny 29 Martsa 1947, toy ny fasan’ny mahery fo ao Mausolée, sy ny toerana mana-tantara ao Ankatso Ampitifirana, ary any Moramanga sy any Manakara.

Partagez :
Mahandry