Fahasalaman’ny saina : mbola vitsy ny manam-pahaizana manokana malagasy mikasika azy

  • 12 octobre 2022

Mbola vitsy ny manam-pahaizana manokana mandray an-tanana ny fahasalaman’ny saina eto Madagasikara, miisa 16 izy ireo ary saika mivangongo aty andrenivohitra avokoa.

47% ny malagasy anefa dia ahitana ny singan’ny fikorontanan-tsaina. Ankilany , 0,01% ny teti-bola ho an’ny fahasamana ihany no natokana ho an’ny fahasalaman’ny saina, ireo no nivoitra nandritry fanombohana amin’ny fomba ofisialy ny tetikasa ” HIFALI” andiany faharoa, na Hetsika Iombonana ho an’ny Fahasalaman’ny saina eny Ifotony, androany faha 12 oktobra.

Hiompana amin’ny fahasalaman’ny saina izay heverina fa fepetra iray miantoka ny maha olona eny anivon’ny fiarahamonina misy azy ny tetikasa, hoy ny Mpandrindra ny tetikasa eo anivon’ny Humanité Inclusion Mahajanga, Ianjasoa Razafindratsita .

Aucune description disponible.

Mihoatra ny olona 2000 isan-taona izay ianjadian’ny tsy fahasalaman’ny saina no kendrena hisitraka ny tetikasa. Kaominina miisa 19, ao anatin’ny distrika 3 eto Analamanga (Ambohidratrimo, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano) no hiasana mandritry ny 4 taona, izay vatsian’ny AFD vola mitentina 1tapitrisa euros, ary tanterahin’ny Humanité Inclusion.

Ny taona 2018 no nanomboka tany amin’ny faritra Boeny ny tetikasa HIFALI andiany voalohany. Tontosa tamin’izany ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpisehatra ara-pahasalamana miisa 54, ny fampiroboroboana ny fahasalaman’ny saina amin’ny alalan’ny fanentanana isam-pokontany, ny famerenana eo anivon’ny fiarahamonina ireo olona avy notsaboina, ary fampitaovana ireo toeram-pitsaboana.

Partagez :
Mahandry