Entona fandrehitra: hampiakarina 25% ny fanjifan’ny malagasy azy

  • 14 septembre 2021

Efa misy tavohangina entona fandrehitra 4kg amin’izao. Efa afaka mividy entona antsinjarany manomboka amin’ny sarany 3 000ar ihany koa ny tsirairay avy, eny amin’ireo mpaninjara. Tanjona ny hampihenana ny fampiasana arina fandrehitra, sy ny hiarovana ny Tontolo iainana.

Anisan’ny kendrena ihany koa ny hampiakarana 25% ny fanjifan’ny Malagasy ny entona fandrehitra. Hatreto, mbola 10 ireo toby mivarotra entona fandrehitra antsinjarany. Tanjona ny hampisy toby 20 farafahakeliny isaky ny faritra hatramin’ny faran’ny taona 2022. Tsy misy ny olana amin’ny famatsiana ny tokantrano Malagasy tsirairay avy hoy izy, na dia mbola hitombo avo roa heny aza ny famatsiana.

Tsiahivina fa efa nidina 9% ny vidin’ny entona fandrehitra nanomboka tamin’ny volana martsa, raha ny nambaran’ny filoha lefitry ny komitin’ny entona fandrehitra eto Madagasikara, Andriamampianina Zo Thierry.

Partagez :
Mahandry