Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
ENSOA : « Raid Manœuvre Trambo 2024 - Dépêche TARATRA ENSOA : « Raid Manœuvre Trambo 2024 - Dépêche TARATRA

ENSOA : « Raid Manœuvre Trambo 2024

  • 26 février 2024

Vain-dohan-draharahan’ny Sekolimpirenen’ny Manamboninahitra Lefitra na ny ENSOA ny hampahomby ny sehatry ny fiarovana eo anivon’ny Tafika Malagasy. Hofanina hahavita ny iraka rehetra ankinina aminy araka izany amin’ireo mpiofana sy mpianatra mandranto fiofanana ao amin’io sekoly io.

Tafiditra ao anatin’izany ny hetsika lehibe antsoina hoe « Raid Manœuvre Trambo 2024 » izay ataon’ny Sekoly nanomboka ny 25 febroary 2024. Natomboka tamin’ny dia an-tongotra lavitr’ezaka mamakivaky ny Faritra Vakinankaratra ao amin’ny distrikan’ny Mandoto ny hetsika arahana fanaovana fanazaran-tena an’ady amin’ny tontolo ambanivohitra. Tanjona ny hitrandrahana fahaiza-manao ny tetik’ady sy traik’efa ho an’ireo miaramila. Ankoatra izay dia manara-maso ny filaminana eny amin’ny toerana lalovana ary ny fanaovana ny hetsika sivily-miaramila manakaiky vahoaka na « Actions civilo-militaires ».

Nasaina manokana tamin’izany ny rahalahy ao amin’ny Zandarimariam-pirenena sy ireo vondronkery samihafa mba hahafahana mijery sahady ny fomba fiaraha-miasa amin’ny hetsika rehetra atao eny an-kianja.

Partagez :
Natacha Hasimbola