ENSOA Antsirabe : fizarana zana-trondro sy trondro fakana taranaka

  • 6 janvier 2024

Zana-trondro miisa 14.600 sy trondro fakana taranaka “géniteurs” miisa 53 no natolotry ny ministeran’ny Jono sy ny Toe-karena manga tao Vakinakaratra Antsirabe ny 5 janoary 2024 .Nomena fiofanana amin’ny fiompiana trondro koa ireo tanora mpandraharaha mpahazo tombotsoa amin’ny “titre vert. ” ao amin’izany faritra izany.

Narotsaka ao amin’ny dobo fitaratra ENSOA Antsirabe ny ampahanay amin’ireo zana-trondro ireo. Ireo “geniteurs” kosa dia entina hanamorana ny famatsiana zana-trondro amin’ny fotoam-pamokarana manaraka mba hanampiana ireo te hanatavy trondro kenefa tsy manana fahefana hividy. Tanjona amin’izany hamporisika ireo mpiompy trondro hiditra amin’ny sehatra matianina kokoa.

Partagez :
Mahandry