COVID-19 any Morondava : niampy roa ny sekoly nakatona

  • 15 novembre 2021

Sekoly roa indray no nakatona vonjimaika 15 andro any Morondava dia ny CEG Tsimahavaokely sy ny sekoly Adventiste.

Ny voalohany dia nohon’ny fiandrasana ny  valim-pitiliana natao taminy mpanabe , ny faharoa kosa dia ny fahitana fa betsaka ireo mpianatra no tsy tonga nianatra nefa fantatra fa marary.

Nanamafy ny DREN menabe Razafindrahety Christian fa ny fanamafisana ny fanentanana ny Ray aman_Dreny sy ny mpanabe no tokony hamafisina ho fiarovana ny ankizy izay hita fa lasibatrin’ity aretina Corona ity.

Hamafisina amin’ireo Cisco 05 ato Menabe izany raha nanamafy ny sefo Cisco Morondava, Maharavo Jean Léonard, fa ilaina ny fampiasana ireny fitaovana fanasana tanana ireny vao miditra antsekoly ary arahina fanaovana arovava orona.

Isabelle Joda Celestine

Partagez :
Mahandry