CNTEMAD: hisy ny “confrontations des notes” mialoha ny hivoahan’ny valim-panadinana

  • 21 janvier 2024

Nanome toro-marika vaovao ny minisitry ny Fampianarana  ambony sy ny Fikarohana  ara-tsiansa, Dr Razafiharison Andriamanantena, ny hanaovana fanatrehana na  “confrontations des notes” ireo naoty ao anaty “relevés des notes” sy ny “copies” tsirairay avy mialohan’ny hamoahana ny voka-panadinana ofisialy. Ho famoahana voka-panadinana araka ny tokony ho izy no voalaza anton’ny fanapahana ary tsy hiverenan’intsony ilay olana nitranga tamin’ny taona lasa ka nahitana “relevés des notes” nitovy ary nitondra savorivory no tanjona.  Nandritry ny fitsidihany ny ivo-toeran’ny foibem-pirenena misahana ny fampianarana ampitain-davitra, CNTEMAD etsy Ankadifotsy, ny 20 janoary teo, no nanapahana sy nanomezana io toro-marika  vaovao io.

Nandritra io fitsidihana io no fantatra fa efa eo am-pamaramparanana ny fikirakirana ny naotin’ny mpianatry ny tompon’andraikitra ny CNTEMAD manerana ny Nosy ary efa saika vita tanteraka ny fitsarana ny taratasim-panadinan’ny mpianatra rehetra. Ny voka-panadinana nasionaly notanterahina ny 23 oktobra 2023 ka hatramin’ny 27 oktobra 2023 lasa teo no voakasika amin’izao fanaovana “confrontations des notes” izao.

Nanomboka ny Sabotsy 20 janoary io fampitahana ny naoty io. Nandritra ity fidinana ifotony ity ihany koa no nampahafantaran’ny Minisitra ny fomba fiasa vaovao amin’ny fanaovana “délibération”. Raha natao ankapobeny izany teo aloha dia ho tsinjaraina isaky ny “mention” sy isaky ny “niveau” ny fanatanterahana azy ka ireo mpampianatra ao anatin’ny lalam-piofanana isak’ireo sokajy ireo ihany no mandray anjara amin’izany.

Marihana fa ny CNTEMAD dia ahitana mpianatra maherin’ny 16 000 miparitaka any amin’ny faritra samihafa. Miara-misalahy amin’ny CNTEMAD amin’ny fanatanterahana izao lamina vaovao izao ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa.

Partagez :
Mahandry