BNGRC – NEMA : fiaraha-miasa matotra ny eo amin’ny roa tonta

  • 22 mai 2023

Omena lanja ny fampianarana sy ny fanamafisana fahalalàna ho an’ireo mpiaramiasa sy mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny alalan’ny fifanatonana eo amin’ny anjerimanontolo sy ny Birao nasionaly misahana ny loza voajanahary. Io no anisany nisongadina tamin’ny fihaonana teo amin’ny Tale jeneralin’ny Bngrc sy ny Tale jeneralin’ny sampandraharaham-panjakana misahana ny vonjy taitra (National Emergency Management Agency, NEMA) avy atsy Nigeria.

Voaresaka tao ihany koa ny fiaraha-miasa miaraka amin’ny tafika sy ny vondrona vonjy voina ao anatin’ny fitantanana ny loza sy ny tandindondoza ary ny lafiny fandrindrana ankapobeny sy fanatanterahana ny asa vonjy taitra ao anatin’ny hamehana.

Isan’ny laharam-pahamehana ihany koa ny lafiny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina, ny fampiasana ny haitao ara-kajy mirindra, ny fametrahana sy fanamafisana ny rafi-panairana marolafy ary koa ny fanatanterahana ny fifanakalozany sy ny fifampizaran’andraikitra amin’ny tompon’andraikitra rehetra eny ifotony amin’ny fisahanana sy fitantanana ny loza sy ny tandindodoza izany.

Tafiditra ao anatin’ny paikadim-pirenena amin’ny fitantanana ny loza sy ny tandindondoza ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozana traik’efa amin’ireo any ivelany izay isany voafaritra ao anatin’izany ireo firenena samy aty amin’ny atsasan’ny atsimon’ny bolantany.

Hahazo tombony araka izany i Madagasikara ho fanatsarana ny fomba fiasa izay hisy fiantraikany amin’ireo fianakaviana tena marefo.

Partagez :
Mahandry