Base Toliara : anaty fifampidinihina ny amin’ny fampiodinana ny orinasa ny tomponandraikitra isan-tokony

  • 5 mars 2024

Tafiditra anaty fitrandrahana goavana ny hataon’ny Orinasa Base Toliara. Tafakatra 700 tapitrisa dolara ny vola ampiasainy amin’izany.

Anatin’ny fifampidinihina hahafahana manatanteraka ny tetikasa ny tomponandraikitra isan-tokony hoy ny minisitry ny Harena ankibon’ny tany Rakotomalala Olivier Herindrainy raha nivahiny tamin’ny fampahalalam-baovao tao amin’ny fahitalavitra TVm. Tafiditra anatin’ny politika amin’ny fitantana ny harena ankibon’ny tany ny fanomezana vahana ny fitrandrahana vaventy.

Notsiahiviny fa manana tanjona hanondrana volamena 500 kg ny fanjakana ao anatin’ny politikan’ny 100 andro izay hifarana amin’ny tapaky ny volana aprily. “Na dia maro aza ny sakana tsy maintsy mametraka  tanjona ambony” hoy hatrany ny minisitra mpiahy. 2 kg hatreto ny volamena naondran’i Madagasikara tamin’ny fomba ofisialy.

Partagez :
Sissie Raveloson