Bakalorea 2023 : nanomboka ny 19 jona ny « conclave » na ny fihibohana hanomanana ny laza adina.

  • 20 juin 2023

Toy ny fanao isan-taona dia nisy ny fivoriana niarahan’ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa, Pr Assoumacou Elia Beatrice tamin’ireo mpanomana ny laza adina bakalorea 2023 miisa 100 , ho fampitana ny toromarika rehetra mba hahatomombana ny fanomanana , indrindra fa ny fiarovana ny laza adina ary ny fanaraha-maso akaiky ny asa rehetra ho fandavorariana ny fanadinana bakalorea 2023 . Nandritra izany no nitondran’ny minisitra fankaherezana amin’ny adidy aman’andraikitra iantsorohan’izy ireo sy nanolorany sahady ny fiarahabana ombam-pirariantsoa ho an’ny fetin’ny asaramanitra .

Miisa 100 moa ireo mpanomana laza adina niainga hihazo ny toerana hitokana-monina hanaovana ny fihibohana hanomanana ny laza adina bakalorea 2023 . Avy amin’ny ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa , ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena ary ny ministeran’ny Fampianarana teknika sy ny Fiofanana arakasa izy ireo . Ny 66 amin’ireo dia mpandrafitra sy mpandrindra ny laza adina, ny 34 kosa ny mpandraharaha , ary ny ambiny dia mpitandro filaminana avy ao amin’ny Zandarimariam-pirenena .

Nohamafisina bebe kokoa ho an’ity bakalorea 2023 ity ny fepetra rehetra na ara-pahasalamana, na ny fandriam-pahalemana . Miara-misalahy amin’ny ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa amin’ny fanatanterahana izany ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Zandarimariam-pirenena izay manara-maso akaiky sy miantoka ny fandriam-pahalemana mialoha , mandritra ary ao aorian’ny fanadinana .

Partagez :
Mahandry