Avijoro Madagascar : misintona ireo tanora hanangana tetikasa hiadiana amin’ny fiovan’ny toetrandro

  • 13 mai 2024

Mbola maro ny ady atao hahafahana misitraka fanamorana ny fametrahana tetikasa entina miady amin’ny fiovan’ny toetrandro eto Madagasikara. Mila ampahafantarana ny olona ny dingana tokony atao hanatrarana ny fandrosoana lovainjafy, eo koa ny famoronana asa ho an’ireo tanora hitadiavana vahaolana tena mampidi-bola. Nisy ny atrikasa niarahana tamin’ny fikambanana « Avijoro Madagascar » izay niompana tamin’izany ary nandraisan’ireo mpikambana anjara niaraka tamin’ireo mpiaramiasa aminy. Andrasana amin’ireo mpandray anjara ny fahafantarana ny atao hoe fiovan’ny toetrandro, eo koa ny fanaovana tatitra nandritra ny COP-28 sy ny COY-18, mba hahafahan’izy ireo mampihatra izany amin’ny tetikasany tsirairay avy.

Tanjon’ny fikambanana ny hisintona ireo tanora hamorona tetikasa maharitra ary hitady ny sehatra hahafahana manatanteraka izany araka ny nambaran’ny Filohan’ny fikambanana Avijoro Madagascar, Riantsoa Randrianantenaina.

Teboka 3 no hijoroan’ny fikambanana ; voalohany mampitambatra fikambanana izay mitovy vina amin’ny fandrosoana lovainjafy, faharoa ny fikarohana hevitra vaovao anatina tetikasa mifanaraka bebe kokoa amin’ny zavatra tokony atao eto Madagasikara ary fahatelo ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo tanora anatin’ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Ny minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahatena, ny fikambanana Aika dia nanohana ny fikambanana tamin’ny fanatrehana ny COP-28 sy ny COY-18 tany Dubai.

 

 

Partagez :
Natacha Hasimbola