Asam-panjakana: «Tsy hisy ny fanalana mpiasam-panjakana faobe, fanavaozana ny fitantanan-draharaha no atao »

  • 19 février 2024

Tafiditra ao anatin’ny ezaka tratrarin’ny minisiteran’ny Asa, ny Fampananana asa ary ny Asam-panjakana ao anatin’ny 100 andro ny fanavaozana ny fitantan-draharaham-panjakana.

Misy dingana enina ny drafitra enti-manatratra izany, hoy ny minisitra Razakaboana Hanitra Fitiavana androany 19 febroary 2014. Eo ny fanisana ny mpiasam-panjakana, izay efa irosoana amin’izao fotoana izao. Ao koa ny fijerena ny fahaiza-manaon’ny mpiasa, izay atao mba hahafantarana ny fiofanana nataon’ny tsirairay sy anomezana lanja ny fahalalana ananany. Hirosoana aorian’izay ny fanaparitahana ny mpiasam-panjakana, izay mety ho ao anatin’ny minisitera misy azy ihany na amin’ny rafitra hafa, arakaraka ny filàna. Miankina amin’ny fahaiza-manao sy ny hamaron’ny olona ilaina isaky ny sampan-draharaha io fanaparitahana io. Jerena koa ny fanajana ny fitsipi-pifehezana na “code d’éthique et de déontologie”. Dingana fahenina farany ny fijerena ny fanavaozana ny fahaiza-manao (plan de reconversion). Homena fiofanana sy risi-po ilaina ny mpiasam-panjakana, hoy ny minisitra.

 

Tsy hisy noho izany ny fanalana mpiasam-panjakana faobe. Na izany aza, notsiahivin’ny minisitra, fa nisy foana ny fandroahana  hatramin’izay. Ny rafitra misahana ny “Conseil de discipline” no manao izany. Voakasik’izany avokoa mpiasam-panjakana raikitra , na ny EFA izay sokajina ho (Agent non encadré de l’État). Rehefa tsy manaja ny fitsipi-pifehezana dia mety ho voakasika avokoa. Tsy voatery ho fandroahana avy hatrany no sazy fa mety ho fampitandremana. Misy solon-tenan’ny rafitra maromaro mahakasika ilay mpiasa izy io.

Miezaka manampy ny tale misahana ny maha olona sy ny mpiara-miasa aminy isaky ny minisitera sy rafi-panjakana maro ny minisitera misahana ny Asam-panjakana amin’izao mba handrindra io fanisana sy fijerena ny fahaiza-manaon’ny mpiasa io, ary hanome tolo-tanana amin’ny fijerena ny fanaparitahana raha ilaina. Hanampy amin’ny drafitra fanatsarana ny mpiasam-panjakana izany, hoy hatrany ny minisitra.

Ezaka tsy maintsy atao ireo rehetra ireo satria misy zavatra andrasan’ny vahoaka amin’ny sehatry ny asam-panjakana.

Partagez :
Sissie Raveloson