Asam-panjakana: tosika amin’ny fanavaozana atao ny fandraisana mpiasa vaovao 17 900, hoy ny tale jeneralin’ny Asam-panjakana.

  • 29 septembre 2022

Manampy tosika amin’ny fanavaozana atao amin’ny fitantanana ny asam-panjakana ny ezaka fandraisana mpiasam-panjakana 17 900 izay vao nankatoavin’ny Filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 28 septambra ny fitsinjarana azy, hoy ny tale jeneralin’ny Asam-panjakana, Mahadiny Girard Bernardin. Ny fanavaozana, hoy izy, dia sady mijery ny isa mba tsy ho banga, noho ny fisian’ny mpiasa ana arivony misotro ronono isan-taona, no mijery koa ny kalitaon’ny tolotra ho an’ny vahoaka mpisitraka ary manatsarana ny fotodrafitrasa sy manitsy ny mpiasa sasany manao goragora amin’ny fanatanterahana ny asany.

Mitohy ny ezaka fanavaozana ny asam-panjakana

Ezaka lehibe amin’ny fanatsarana ny fitantanana ny asam-panjakana ny fandraisana mpiasam-panjakana 17 900 izay vao nankatoavin’ny Filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 28 septambra ny fitsinjarana azy, hoy ny tale jeneralin’ny Asam-panjakana. Efa voasoratra tao amin’ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana LFR 2022 izy io, ary voakasika avokoa ny sehatra asam-panjakana rehetra.

“Ao anatin’ny fanavaozana ny asam-panjakana isika izao. Sady mijery ny isa mba tsy hisian’ny fahabangana, manoloana ny mpiasa lasa misotro ronono ana arivony isan-taona, miampy ny mody mandry sy ny voaroaka ary ny mametra-pialana noho ny antony maro samihafa. Eo koa ny fanatsarana amin’ny lafiny kalitaon’ny asam-panjakana ho an’ny vahoaka mpisitraka. Ankoatra ny fandraisana mpiasa dia ezaka ataon’ny Fitondrana amin’izao ny fanatsarana ny fitaovana toy ny solosaina, hatramin’ny biraom-panjakana amin’ny faritra sy distrika. Eo koa fampiasana ny rindram-baiko Augure, itantanana ny mpiasam-panjakana sy itsirihana ny tena izy sy ny matoatoa. Mitohy koa ny fanofanana amin’ny sekoly ambony sy salantsalany ary ny efa amperinasa”, hoy ny tale jeneralin’ny Asam-panjakana.

Mpiasam-panjakana marisarisa amin’ny asa: “misy fanafodiny”

“Misy amin’ny mpiasam-panjakana sasany no eo ho eo na somary marisarisa amin’ny fanatanterahany ny asany. Ao ny mivangongo ao anaty birao saingy tsy mifanandrify amin’ny isa ny asa atao. Eo koa ny tara lava; ny manao tsidi-pahitra nefa tsy misy taratasy fanamarinana mazava.

Misy ny ezaka atao amin’ny famahana azy ireny, mba tsy ho fanetry ben’ny asam-panjakana. Raha nampiasaina ny rindram-baiko “Augure”, ohatra, dia tsy mijanona amin’ny fitsirihana ny mpiasam-panjakana tena izy sy “matoatoa” fotsiny fa nampidirina ny fitantanana manontolo ny mpiasa, manomboka amin’ny fandrisana na fanendrena hatramin’ny fiafaran’ny asany tanteraka. Misy anatin’io ny fandrindrana ny sazy ho an’ny nandika fitsipika sy ny fankasitrahana ny mpiasa mendrika.

Ankoatra izay, mizara sy mampahafantatra ny “code d’éthique et déontologie”, ahaizan’ny tsirairay ny andraikiny sy ny adidiny ary ny zony maha mpiasam-panjakana azy manoloana ny iraka tokony hotanterahany ny minisitera sy ny rantsa-mangaikany amin’ny fitsidiham-paritra sy distrika atao. Natao nanomboka tamin’ny herin-taoana izany ary hotohizana hatrany. Misy koa ny fanofanana mandavana ho an’ny mpiasa am-perinasa, mba hifanahantsahana ny fahaizana sy ny fahazotoana ho an’ny nivoaka tamin’ny sekoly mpanofana mpiasam-panjakana sy ny tsy nandalo izany”, hoy hatrany ny tale jeneralin’ny Asam-panjakana, Mahadiny Girard Bernardin.

Partagez :
Mahandry