Asa vitan’ny CENI nandritra ny 6 taona: ho atolotra ny Governemanta sy ny andrim-panjakana isan-tsokajiny

  • 26 septembre 2021
Nifarana ny 25 septambra ny atrikasa isaky ny renivohi-paritany 6, notanterahan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI).
Fanaon’ny CENI mialohan’ny hifaranan’ny fepotoam-piasany ny mandrafitra ny tatitry ny asa vita nandritra ny 6 taona sy ny soso-kevitra ho fanatsarana ny fifidianana eto Madagasikara. Ireo rantsamangaikan’ny CENI manerana ny Nosy no nandray anjara tamin’ireo atrikasa ireo, nahafahana nanangona ny tatitra sy ny soso-kevitra avy any amin’ny faritany tsirairay. Antananarivo sy Mahajanga no namarana ny fanangonana izany.
Mizara 4 ny tatitra ataon’ny CENI dia ny lafiny fanatanterahana ny asany, ny olona nosedraina, ny vahaolana ary ny tolo-kevitra. Amin’ny herinandro ho avy io no hanao ny fandravonana ny tatitra rehetra voaangona tany amin’ny renivohi-paritany ny CENI foibe. Ho atolotra ny Governemanta sy ny andrim-panjakana isan-tsokajiny ny fehin-kevitra farany, mialoha ny 29 oktobra fiafaran’ny fepotoam-piasan’ny CENI.
Partagez :
Mahandry