Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Asa tanana: nahavitana ezaka ny fanofanana sy fanampiana amin’ny lalam-barotra ary fampanarahan-drafitra - Dépêche TARATRA Asa tanana: nahavitana ezaka ny fanofanana sy fanampiana amin’ny lalam-barotra ary fampanarahan-drafitra - Dépêche TARATRA

Asa tanana: nahavitana ezaka ny fanofanana sy fanampiana amin’ny lalam-barotra ary fampanarahan-drafitra

  • 28 mai 2023
Mpanao asa tanana 7 700 mahery avy amin’ny faritra 23 no nisitraka fampiofanana nanomboka ny taona 2022 hatramin’ny avrily 2023. Fanamafisana ny fahaiza-manao’ny mpanao asa tanana sy ny orinasa misehatra amin’ny asa tanana no natao mba hahafahan’izy ireo manatsara ny fampidiram-bola sy ny fari-piainana, hoy ny minisitry ny Asa tanana sy ny Haitao, Sophie Ratsiraka tamin’ny tatitry ny asa vita 2022-2923 nataony teo anoloan’ny solombavambahoaka ny 26 may 2023.
Nahatratra 15 000 koa ny mpisehatra nisitraka fanamafisana traikefa amin’ny fampaharetana ny fidiram-bola sy fametrahana lalam-barotra. Tao anatina foara anivom-paritra sy iraisam-pirenena 140 mahery no nanohanan’ny minisitera azy ireo amin’ny fanamorana ny fidirana amin’ny tsena.
Noezahina koa ny fananganana sy fanetsiketsehana ary fanohanana rafitra ivondronan’ny mpisehatra amin’ny asa tanana. Rafitra 120 mahery no tratra, izay ahitana Tranoben’ny mpanao asa tanana, fikambanana, koperativa, vondrona…
Mpisehatra 3 271 koa no nahazo ny karatra maha mpanao asa tanana matihanina. 637 ny mpisehatra ara-dalàna (manana NIF stat).Mahatratra 2 000 000 ny mpanao asa tanana eto Madagasika araka ny fanisana natao.
Ankoatra izay mitohy ny fanentanana ny mpanao asa tanana hamboly akora ilaina. Misy koa ny fiaraha-miombona antoka amina rafitra maro hafa ahazoana akora azon’ny mpanao asa tanana ahodina, toy ny minisiteran’ny Tontolo iainana, orinasa mpanao menaka sy mpanao lamba, tetikasa Ambatovy…
Nisy koa, ankoatra izay, ny Fikaonandoham-pirenena natao mba hanatsarana ity sehatry ny Asa tanana ity. Miroso amin’ny fametrahana lalàna mifehy ny tontolon’ny asa tanana koa ny tomponandraikitra, izay andrasana ny fandalovany amin’ny Filan-kevitry ny minisitra sy ny Filan-kevitry ny Governemanta.
Partagez :
Romuald