Asa fanaovan-gazety: misy tranga manohintohina ny fahalalahana, anaovan’ny Holafitra fanairana

  • 2 juin 2023
Tranga dimy maneho fanohintohinana ny fahalalahan’ny mpanao gazety manatanteraka ny asany no nahazoan’ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara (OJM) tatitra sy fitaraina tato ho ato.
Tafiditra anatin’izany ny mpanao gazety tao amin’ny faritra Diana, izay norarana tsy haka vaovao nandritra ny trangana fahamaizana milina mpamokatra herinaratra; ny tao amin’ny faritra Atsinanana, nahitana mpanao gazety telo nanaovana fanadihadiana tohin’ny fitoriana azy ireo, taoriana famoahana vaovao momba ny tranga fakana tany; tao amin’ny faritra Menabe, nahitana mpanao gazety nalana baraka imasom-bahoaka sy tsy nomena vaovao rehefa nikaro-baovao fanamarinana momba ny tranga fandrodanana trano; tao amin’ny faritra Analanjirofo, nahitana fandrahonana mpanao gazety, izay nampitahorina hanaovana tatitra amin’ny lehibe raha tsy manaraka ny fandaminana; ary ny teto amin’ny faritra Analamanga, ahitana tranga maneho fahasahiranan’ny mpanao gazety mitrandraka fanamarinam-baovao, noho ny fikatonan’ny loharanom-baovao sasany.
 Manameloka ny endrika rehetra manohintohinana ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety toy izany ny OJM. Mamparefo ny zo ho amin’ny fahalalahana miteny, izay fototry ny demokrasia izany, hoy ny filohan’ny OJM Monica Harifeno. Nanao antso fanairana ny Holafitra androany 02 jona 2023 tao anatin’ny fanambarana nataony. Tokony hahazo vaovao an-kalalahana ny mpanao gazety. Mila atsahatra ny fanilikilihana sy fikatonana, ny fanakantsankanana ary ny fandrahonana mpanao gazety ataona olom-boatendry sy olom-boafidy sasantsasany.
Niantso ny mpanao gazety tsirairay samy hanao ny asany araka ny tokony ho izy koa ny holafitra. Mila hajaina ny etika sy ny deontolojia.
Partagez :
Romuald