Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Asa fanaovan-gazety : miantso ny tomponandraikitra isan-tokony hamela ny mpanao gazety hanao ny asany an-kalalahana ny minisitry ny Serasera, Lalatiana Rakotondrazafy - Dépêche TARATRA Asa fanaovan-gazety : miantso ny tomponandraikitra isan-tokony hamela ny mpanao gazety hanao ny asany an-kalalahana ny minisitry ny Serasera, Lalatiana Rakotondrazafy - Dépêche TARATRA

Asa fanaovan-gazety : miantso ny tomponandraikitra isan-tokony hamela ny mpanao gazety hanao ny asany an-kalalahana ny minisitry ny Serasera, Lalatiana Rakotondrazafy

  • 2 juin 2023
 « Miray fo sy miray saina amin’ny mpanao gazety voatohintohina tamin’ny fanatanterahana ny asany ny tenako », hoy ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy. Araka ny fanambaran’ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara (OJM) dia olom-boatendry sy olom-boafidy tamina faritra maromaro no nanao fihetsika maneho fanilikilihana sy fanohintohinana ny mpanao gazety manao ny asany.
 Nanao antso avo ho an’ny tomponandraikitra isan-tokony, araka izany, ny minisitra, mba mahela malalaka ny mpanao gazety hanao ny asany an-kalalahana. Tokony samy hanatanteraka sy hanaja ny asa tandrify azy, hoy izy, ny tsirairay.
Ny fetra voalazan’ny lalàna ihany no afaka mametra ny fahalalan’ny tsirairay eto Madagasikara ; dia ny fitandroana ny filaminan’ny tany sy ny firenena, araka ny voalazan’ny Lalàmpanorenana.
 Mamporisika ny OJM hanohy ny ezaka fiarovana ny mpanao gazety manao ny asany araka ny tokony ho izy ny minisitry ny Serasera. Manana ny fahaleovan-tenany tokoa, hoy izy, ny Holafitra ; ary tsy miray tsikombakomba amin’ny minisitra na ny minisitera.
Partagez :
Romuald