Antsasamanilan’ny tanora no mbola tsy an’asa amin’izao.

  • 21 septembre 2021

Mandray anjara amin’ny fampananana asa ny tanora ny ministeran’ny Tanora, amin’ny alalan’ny karazam-piofanana maimaimpoana atolony, raha ny nambaran’ny talen’ny fandraharahana sy ny fampananana asa ny tanora eo anivon’ny ministera, Tahiriniaina Angelo.

Anisan’izany ny fiofanana momba ny fandraharahana izay mamolavola ny toetsain’ny tanora ho mpamorona orinasa sy ny manodidina izany. Eo ihany koa ny fiofanana momba ny fitantanam-bola sy ireo atrikasa mikasika ny teknika ilaina amin’ny tontolon’ny asa. Tafiditra indrindra ao anatin’ny paikadin’ny ministera izany, hoy hatrany izy. Anisan’izany ny fananganana taniketsan’ny tanora miana-draharaha eto Madagasikara, indindra ireo tanora eny ifotony ka hisitrahany ny torolanana ara-teknika rehetra.

Partagez :
Mahandry