Antenimieram-pirenena : nifarana ny tatitry ny Governemanta, andrasana ny fanontaniana arahim-baliny

  • 31 mai 2023

Nifarana androany alarobia 31 may 2023 ny fanaovan’ny mpikamban’ny Governemanta  tatitry ny asa vita  teo anoloan’ny solombavambahoaka tao amin’ny Lapan’i Tsimbazaza. 5 andro, ny 24, 25, 26, 30, 31 may no nanaovana izany. Tsy nisy fametraham-panontaniana fa fihainoana sy fandraisana ny tatitra an-tsoratra avy amin’ny ny minisitra no natao. Manodidina ny 10 hatramin’ny 30 ny solombavambahoaka tonga nanatrika izany.

Namarana azy androany ny  ministry Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny minisitry ny Rano sy Fanadiovana ary Fidiovana, ny ministry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana lovainjafy, ny ministry ny Asa Vaventy, ny minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, ny minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny Fananan-tany ary ny Sekreteram-panjakana misahana ny Tanàna vaovao sy Toeram-ponenana.

Andrasana ny fandaharam-potoana manaraka ahafahan’ny solombavambahoaka mametraka fanontaniana sy fanamarihana na fanakianana ho an’ny mpanatanteraka.

Partagez :
Romuald