Ankizy miditra am-ponja : halatra madinidinika sy ny resaka fifamonoana no tena antony

  • 19 juin 2024

Manodidina ny 600 ny ankizy tsy ampy taona voafonja manerana an’I Madagasikara araka ny antontan’isa avy ao amin’ny minisiteran’ny Fitsarana. Ny halatra madinidinika sy ny resaka fifamonoana no hiampangana ny ankamaroany. Miisa 37 ireo akany mandray azy ireo eto Antananarivo, vitsy dia vitsy kosa ny any amin’ny faritra raha ny nambaran’ny Mpitahiry ny Tombokasam-panjakana, Landy Randriamanantenasoa. Amin’ny ankapobeny ireo toeram-pamonjana naorin’ny fitondram-panjakana dia efa misy ny toerana natokana ho an’ireo zaza tsy ampy taona izay tsy afaka miaraka amin’ireo voafonja ampy taona araka ny lalàna iraisam-pirenena.

Miara-miasa amin’ireo akany fitaizana ankizy tsy ampy taona ny minisiteran’ny Fitsarana hamahana ny olana mety sedrain’izy ireo ary koa hijerena ny olana sedrain’ny mpitsara misehatra ao anatin’izany. Ao anatin’ny famaranana ny iray volan’ny ankizy dia manatanteraka atrikasa mandritra ny 3 andro eto Antananarivo ireo mpitsara rehetra manerana an’I Madagasikara izay miandraikitra ny fitsarana ny ankizy tsy ampy taona avy amin’ny alalan’ny famatsiam-bola avy amin’ny UNICEF izay mpiara-miombon’antoka amin’ny minisitera.

Voatoatin’ny atrikasa ny fanatsarana ny fomba fiasa anatina fifanakalozan-kevitra , hampitoviana ny fampiharana ny lalàna mihatra amin’ireo zaza tsy ampy taona na nanao heloka na niharam-boina ary koa ny fampiharana ireo fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin’I Madagasikara izay ampahafantarina ireo mpitsara rehetra mandray anjara. Isan’ny hijerevana vahaolana ao anatin’izany ny fanenana ny fotoana hametrahana ireo zaza latsaky ny 18 taona any amin’ny toeram-pamonjana, fa kosa apetraka any amin’ny toerana fanabeazana. Fanamby apetraky ny mpitsara ny zaza tsy ampy taona sy ireo mpiandraikitra eny amin’ny akany hijerena manokana ny vahaolana hametrahana azy ireny.

Partagez :
Natacha Hasimbola