Andro manerantany ho an’ny mpampianatra : teo anosy ny fotoana nanamarihana izany

  • 5 octobre 2022

Tamin’ny alalan’ny diabe nanodidina an’ny farihin’Anosy no nentin’ny mpampianatra mpanabe eto amin’ny faritra Analamanga nankalaza ny andro manerantany ho azy ireo androany 5 oktobra.

Aucune description disponible.

Samy manana ny fomba nankalazana izany kosa ny mpanabe isam-paritra. Izy ireo no mamolavola ny ankizy ho lasa olom-banona, izany indrindra no anton’ny hetsika .Tanjona ny hampisehoana ny rehetra fa manana ny hasiny izy ireo ary mendrika ankalazaina ny andro 5 oktobra. Fikambanan’ny mpampianatra maro sy ny sendika isan-karazany ary ny minisiteran’ny Fampianarana telo no nandray anjara tamin’ny hetsika.

Aucune description disponible.Ny fikambanan’ny Mpampianatra Mpanabe ho an’ny Fanovana no nikarakara ny hetsika. Amanaliny maro ny mpampianatra mpanabe mivondrona ao. Manana tanjona hanatsara ny kalitaon’ny fanabeazana eto Madagasikara ny fikambanana. Manana tarigetra “Miova, manova am-pitiavana” izay midika hoe mijoro hitondra fampianarana vanona ho an’ny taranaka. Mbola olana sedraina eny anivon’ny sekoly ny tsy fahampian’ny mpampianatra na dia efa maro aza ny ezaka ataon’ny fanjakana. Zary mbola lasa vesatra ho an’ny Ray aman-dreny izany hoy ny mpandrindra rejionalin’ny fikambanana eto Analamanga Raharisoa Lalao.

Partagez :
Mahandry