Andro iraisam-pirenena ho an’ny zazavavy : tovovavy miaina sy miatrika ny tontolon’ny teknolojia

  • 16 octobre 2021
Tsy azo ihodivirana ny fampiasana ny teknolojia ka tsy tokony ho tara amin’ny fikirakirana izany koa ny tovovavy. Ny fahafehezana ny teknolojia izay manafaingana ny asa, ny fianarana ary ny fifandraisana. Mbola vitsy anefa ny tovovavy, raha ampitahaina amin’ny tovolahy, no mbola tsy mahafehy azy raha ny nambaran’ny solontenan’ny UNFPA eto Madagasikara.
“Tanjona ny hananan’ny zatovovavy ny fizakan-tena sy fampandrosoana ary ny hitovian’izy ireo amin’ny zatovovavy manerana an’izao tontolo izao” raha ny nambaran’ny solon-tenan’ny UNFPA hatrany.
“ tokony hararaotin’ny tovovavy ny fifehezana teknolojia izay hahazoana misitraka tombontsoa maro raha ampaisaina amin’ny tokony ho izy sy am-pisainana” hoy kosa ny minisitra lefitra misahana ny Tanora.
Ny andraikitry ny minisitera dia manoro ny tanora amin’ny lalana tokony halehany amin’ny tontolon’ny teknolojia. Handray ny andraikiny araka izany ny minisitera amin’ny mety ho fampiasana ny tambajotran-tserasera amin’ny tsy tokony ho izy raha ny fanazavana hatrany.
“Zatovo sy tanora ankehitriny, miaina sy miatrika ny tontolon’ny teknolojia”, io no lohahevitra nentina nankalazana ny andro iraisampirenena ho an’ny zatovovavy. Tamin’ny 11 Oktobra ny andro natokana ho an’izany saingy ny teto Madagasikara dia nomarihina ny 16 oktobra tetsy Mahamasina.
Partagez :
Mahandry