Social

ANAMEM : efa misy ny vaksiny ary tsy tokony hisalasalana ny fanaovana azy

Araka ny voalazan’ny literatiora siantifika maneran-tany. Raha mahaaro ny coronavirus ny 80%n’ ny fanaovam-baksiny in-droa miantoana dia eo amin’ny 60 % izy amin’ny “variant delta”. Arakaraky ny toe-batan’ilay olona sy ny fahasalamany koa izany. Ny zava-dehibe araka ny fanazavana sy ny vaovaon’ireo manam-pahaizana dia ny fiarovan-tena ihany ny tokony tsy ho azo atao ambanin-javatra .Efa misy ny vaksiny ary tsy tokony hisalasalana ny fanaovana azy. Raha in-droa miantoana ny fanaovam-baksiny ho an’ny vaksiny rehetra dia ny vaksiny “Johnson Johnson” ihany no in-dray mandeha ny fanaovana azy araka ny fanazavana. Voalazan’ny literatiora siantifika maneran-tany fa azo atao ny manao vaksiny na samihafa aza raha toa ka ilay vaksiny in-droa miantoana no atao. Ny antony hanaovana vaksiny in-droa miantoana dia hanazarana ny vatana raha toa ka sendra tafiditra ao anaty ka tsy mananosarotra ho an’ilay olona vita vaksiny ny fiatrehana ny valan’aretina. Araka ny vaovao navoakan’ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS) omaly alarobia dia miisa 14 ny firenena aty Afrika efa ahitana ny “variant delta”, nambarany fa mora mifindra ary viriosy matanjaka amin’ny vaksiny ny “variant delta” .

Articles similaires

Fermer