Analamanga –  Boriboritany faha-V : fotodrafitrasa ifotony, fanatsarana ny toeram-ponenan’ny mponina

  • 22 mai 2023

Taorian ‘ny fampitan’ny solombavam-bahoaka ny fangatahan’ny mponina dia notanterahana teny anivon’ny toerana maromaro ny asa fanatsarana toy ny fanamborana ireo lalan-kely «  pavé » toa ny eny Ankerana, Ankadidramamy ; ary koa ny totohabato tao Anjanahary II izay nampitaraina ny mponina nampiasa azy isan’andro. Tao anatin’izany fanatsarana izany koa ny nametrahana jiro miisa 20 manazava ny manodidina ireo toerana ireo.

Mponina maherin’ny 28 000 isa amin’ireo fokotany ireo no hisitraka izany ary fokotany miisa 20 fanampiny indray no mbola hisitraka ity fotodrafitrasa vaovao manaraka ho fanatsarana ny toeram-ponenana hiarahana amin’ny Sekreteram-panjakana misahana ny Tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana (SENVH) sy ny minisiteran’ny Angovo sy ny akoranafo (MEH).

Natolotra tamin’ny anaranan’ny Filoham-pirenena ireo fotodrafitrasa ireo izay natrehin’ny solombavam-bahoaka voafidy teo amin’ny boriboritany faha-5 Naivo Raholdina ary ireo tompon’andraikitra ifotony .

 

Partagez :
Mahandry