Ampefy: zaza 500 nahazo sora-piankohonanana

  • 15 septembre 2023

Ankizy miisa 500 no notolorana ny sora-piankohonanana tao amin’ny Kaominina Ampefy ny 14 septambra 2023. Nisy ny fitsarana mitety vohitra, nanomezana didim-pitsarana misolo sora-pahaterahana ho azy ireo. Nanatrika izany tany an-toerana ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Randriamanantenasoa Landy Mbolatiana.

Hizaka feno ny zony ireo ankizy nahazo ny sora-piankohonanana ireo toy ny fahazoana miditra an-tsekoly, ny fahazoana mandova ny Ray aman-dReny, ny fahazoana misora-panambadiana. Fiaraha-miasa tamin’ny OIF no nahazoan’ny minisiteran’ny Fitsarana nanatanteraka izao hetsika izao. Voarakitra tamin’ny fifanarahana voasonia fa ho an’ny Faritra Itasy dia ankizy miisa 4.000 no kendrena hahazo sora-piankohonana izay vatsian’ny OIF ara-bola.

Nandritra ity andro ity ihany koa no nanentanan’ny Minisitry ny Fitsarana ireo Ray aman-dReny mba hanoratra ny Zaza raha vao teraka, mba hahazoana avy hatrany ny sora-piankohonana.

Partagez :
Romuald