Amoron’i Mania : Fanolorana fampitaovana ho an’ireo voafonja

  • 7 décembre 2023

Masomboly 2765 kg no natolotra ny Camp pénal Ihadilalana Distrika Ambositra , faritra Amoron’ny Mania tamin’ny alalan’ny tetikasa PURPA, FDA ary PROJERMO ny 6 Desambra 2023 lasa teo . 1000 kg ho an’ny vary an-tanety, 665 kg masomboly voanjo, 200 kg masomboly soja, 300 kg masomboly tsaramaso , 600 kg masomboly katsaka, taho-mangahazo miisa 90 000 ,ka ny 54 000 efa voavoly , zezika milanja 7 900 kg no natolotra tamin’izany. “Tracteur” iray kosa fanomezana avy amin’ny minisiteran’ny Fitsarana ho fanefana ny asa .

Izao hetsika izao dia fiarahamiasan’ny minisiteran’ny Fitsarana sy ny ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana tao aorian’ny fifanaraham-piaraha-miasa natao ny 20 Aprily 2023. Tanjona amin’izany dia ny famerenana ny asa famokarana eny anivon’ny fonja mba ahafahan’ireo voafonja manana anton’asa sy hisitraka zo maha olona ary ho afaka hiroso amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo.

Partagez :
Mahandry