Amboasary Atsimo : zaza amam-behivavy an-jatony nahazo tohana ara-tsakafo

  • 19 décembre 2023

Zaza sy reny bevoka ary mampinono miisa 509 eny anivon’ny CRENI (centre de récupération nutritionnel intensif), CRENAS (centre de récupération et d’éducation nutritionnelle ambulatoire sévère) ary CRENAM ( centre de récupération et d’éducation nutritionnelle ambulatoire pour la malnutrition aiguë et sévère) sy mpianatra miisa 750 ao Amboasary Atsimo no misitraka ny fizarana sakafo masaka avy amin’ny fitondram-panjakana. Izany dia natao ho fanohizana sy fanamafisana ny ezaka ataon’ny amin’ny lafiny ara-tsosialy ho an’ireo  mponina  izay mbola mila fanampiana amin’ny faritra Atsimon’ny nosy noho ny vokadratsy ateraky ny tsy  fahampian’ny rotsakorana sy haitany  izay  miteraka tsy fanjariantsakafo.

Natomboka ny alatsinainy 18 desambra 2023 ny  fizarana izany ary haharitra 20 andro ankoatry ny fitsaboana sy fanarahamaso akaiky ireo zaza sy fianakaviana tratra ity tsy fanjariatsakafo ity. Vary, voamaina ary hena masaka no atolotra ho azy ireo amin’izany. Tantsoroka entin ’ny CPGU eo anivon’ny Primatiora amin’ ny alalan’ny tetikasa ARC ( African risk Capacity ) hiarahana amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ny ONN no hahafahana manatanteraka izao. Hampitombo hery sy fahasalamana  ary hanafainganana ny fitsaboana hahafahan’izy ireo miala amin’ izany tsy fanjariatsakafo izany ka  hiverina amin’ny fiainany andavanadro.

Ireo mpianatra miisa 750 ao amin’ny sekolim-panjaka ao Amboasary dia misitraka izany koa amin’ny alalan’ny fiarahamiasa  amin’ny  ministeran’ny Fanabeazam-pirenena  ho fanampiana ny  « cantine scolaire ». Tanjona hanatsarana ny taham-pahavitrihan’ireo zaza mianatra an-tsekoly, hampihenana ireo miala an-daharana sy hanatsarana ny fahasalaman’izy ireo amin’ny tsy fanjarian-tsakafo hatrany.

Hitohy any amin’ireo distrika ahitana ny tsy fanjarian-tsakafo toa an’i Betroka, Ambovombe, Tsihombe ary Beloha Androy ny tosika ara-tsakafo manomboka ny volana janoary 2024 araka ny fampitam-baovao avy amin’ny CPGU. Izany no natao dia mba ho fanamafisana ireo fiatrehana vonjy maika , fiarenana sy ny fahafahamiatrika nohon’ny vokatry ny haintany any amin’iny faritra Atsimon’ny Nosy iny.

Partagez :
Natacha Hasimbola