Alaotra Mangoro: tantsaha 613 nozaraina hanampamokarana.

  • 15 décembre 2023

Zezika NPK 25 Kg , zezika organika 125Kg, masomboly MK 34  15 Kg no natolotra isaky ny mpisitraka miisa 613 tao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambohijanahary distrikan’Amparafaravola faritra Alaotra mangoro ny 14 desambra 2023.

10% ny vidin’ny hanampamokarana ihany no efain’ireo mpamokatra  nahazo tombotsoa  nahafeno fepetra ho an’ny tamberim-bidy .

Izany dia fanomezana avy amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny Fiompiana amin’ny alalan’ny tetikasa PURPA izay vatsian’ny FAD vola. Tanjona amin’izany ny hanatrarana ny   fahavitatena ara-tsakafo isaky ny faritra.

Partagez :
Mahandry