Air Madagascar : “mila mazava ny drafi-panarenana momba ny fandoavana ny trosa, ny fividianana fiaramanidina vaovao na koa ireo fanatsaràna samihafa”

  • 15 octobre 2021
Mba ho fanarenana ny Air Madagascar dia hiditra amin ‘ny antsoina hoe « redressement judiciaire » na fifanarahana amin’ny fitsaràna mba hisorohana ny fanagejana ny fananany sy hahitana mpiara-miasa vaovao ny orinasa Air Madagascar izay ho entina eo anivon’ny fitsarana araka ny fanao amin’ny orinasa toa azy” raha ny nanambaran’ny mpitondra tenin’ny Governemanta sady minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina : Lalatiana Andriatongarivo, nandritra ny fandaharana “Tsy ho tompontrano mihono” tao amin’ny radio nasionaly malagasy (RNM) androany.
Ho fanatanterahana izany, dia “mila mazava ny drafi-panarenana momba ny fandoavana ny trosa, ny fividianana fiaramanidina vaovao na koa ireo fanatsaràna samihafa. Tsy maintsy atao ny fomba rehetra hanavotana ny Air Madagascar araka ny paikady napetraky ny fitondram-panjakana” hoy hatrany ny minisitra. Notsindriany fa « anisan’ny nanimba ny orinasa Air Madagascar ny fiaraha-miasa tamin’ny Air Austral. Ankehitriny tsy maintsy efaina ireo trosa 72 tapitrisa dolara.”
Partagez :
Mahandry