Ady amin’ny tazomoka: olona enina tapitrisa no voaharo tao anatin’ny 5 taona

  • 31 mai 2023

Olona enina tapitrisa mahery no voaaro tamin’ny  tazomoka nandritra ny nisian’ny tetikasa Vectorlink tamina Distrika miisa 20 amin’ny Faritra 12 eto Madagasikara.

Nanaisotra ireo toerana fanatodizan’ny moka eny anivon’ny tanimbary maherin’ny 8.000 ha ny tetikasa. Ankizy latsaky ny dimy taona miisa 900.000 ary vehivavy bevohoka miisa 200.000 no nahazo tombontsoa tamin’ity tetikasa ity.

Anisan’ny tombony lehibe azo avy tamin’ity tetikasa ity koa ny  fanomezana asa ho an’ny olona manodidina ny 15.000.  Tafiditra tamin’ny asa azo tamin’izany  ny famendrahana, ny fanentana na koa mpiasa mpanofana. Hita fa  nanome tosika ara-toekarena ho an’ny vondrom-piarahamonina teny an-toerana izany.

Nanomboka ny taona 2018 ny tetikasa Vectorlink ary mitentina 12 tapitrisa dolara. Famatsiam-bola avy amin’ny Vinan’ny Filoha Amerikana ho an’ny ady amin’ny tazomoka (PMI) no nampandehanana azy ary eo ambany fiahian’ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisampirenena (USAID).

“Rehefa ampiarahina amin’ny hetsika hafa toy ny fampiasana lay misy odimoka rehefa matory, ny fitsaboana ny vehivavy bevohoka, ary ny fizarana fanafody misy “artémisinine”, dia afaka mandroso amin’ny tanjona ho fanafoanana ny tazomoka eto Madagasikara isika”, hoy i David Parks, Tale Lefitry ny Biraon’ny Fahasalamana eo anivon’ny USAID/Madagasikara nandritra ny lanonam-pamaranana ny tetikasa Vectorlink natao ny 31 Mey 2023.

 

Partagez :
Sissie Raveloson