Ady amin’ny kolikoly : hampiharina ny fomba fiasa mifototra amin’ny fiarovana ny zon’olombelona, ifarimbonan’ny rafitra rehetra voakasika.

  • 19 octobre 2021
Ampiharina manomboka androany 19 oktobra ny tetikasa vaovao entina misoroka sy mamongotra ny kolikoly, izay ahitana fomba fiasa mifototra amin’ny fanomezana lanja ny zo maha olona.
Tsy mandeha irery araka ny andraikitra tandrify azy fotsiny ny rafitra tsirairay miady amin’ny kolikoly manomboka izao fa hisy fiaraha-miasa, eo ambany fandrindran’ny ministeran’ny Fitsarana.
Voarakitra anatin’ity fifanarahan’ny mpisehatra maro lafy ity ny andraikitra sy ny fetran’ny fahefan’ny rafitra tsirairay, ny fifanakalozana antontam-baovao, ny fanohanana ny olom-pirenena lasibatry ny kolikoly, izay mety manohintohina mivantana na tsia ny zony manokana, ny fiaraha-miasa akaiky amin’ny fanentanana, fanaovana adisisika sy ny endrika fifanampiana rehetra, ary ny fampaharetana ity ady amin’ny kolikoly manaraka ny fomba fiasa mifototra amin’ny fanajana ny zon’olombelona ity.
Rafitra 7 no nanao sonia ny fifanaraham-piaraha-miasa androany, dia ny HCDDED (Haute Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit), ny CSI (Comité pour le Sauvegarde de l’Intégrité), ny CNIDH (Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme), ny Transparancy International Initiative Madagascar, ny Médiature de la République, ny OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), ary ny ONG TOLOTSOA. Mifarimbona amin’izany koa ny BIANCO sy ny SAMIFIN.
Anisan’ny sehatra voatonontonona ho betsaka kolikoly ny tontolon’ny fitsarana, ny fampidirana mpiasam-panjakana, ny tontolon’ny fampianarana, izay ahitana fitakiana vola na kolikoly ara-pananahana, ary ny mahakasika ny mpitandro filaminana. Miantraika amin’ny zo maha olona, ary mamotika ny ho avin’ny tsirairay ny endrika kolikoly misy amin’ireo sehatra ireo ka hatao izay hamongorana azy.
Partagez :
Mahandry