Ady amin’ny haromotana: atao vakisiny ny alika sy saka ao amin’ny distrikan’i Manjakandrina.

  • 3 octobre 2022

Ho fanohizana ny ady amin’ny haromotana dia hatao vakisiny ny alika sy ny ny saka amin’ny kaominina 25 mandrafitra ny distrikan’i Manjakandriana.

“Site” 157 no napetraka, hanatanterahana izany, mandritra ny 20 andro, izay hifarana ny 21 oktobra. Noho i Manjakandriana anisan’ny ireo distrika 3 nahitana taha ambony amin’ny haromontana tamin’ny taon-dasa no anton’ity hetsika ity. Natomboka ny talata 28 septambra 2022 teo, tamin’ny alalan’ny fanamafisam-piofanana ho an’ny tekinisianina mpiara-miasa amin’ny mpitsabo biby any an-toerana ny hetsika.

Nisy ny fanentanana natao mialoha, tamin’ny alalan’ny fampahafantarana ny tomponandraikitra sy antso tamin’ny onjampeo ary peta-drindrina. Ny mpitsabo biby no manao ny vakisiny. Ny foibem-paritry ny Fambolena sy ny Fiompiana Analamanga miaraka amin’ny sampan-draharahan’ny fiompiana Manjakandriana, miaraka amin’ny DSV no manao ny fanaraha-maso. Ny COI kosa no miantoka ny fampitaovana ny mpiantsehatra.

Partagez :
Mahandry