60% ny mponina no hampiasa fomba fanabeazana aizana amin’ny taona 2023.

  • 15 novembre 2021

Vina napetraky ny minisiteran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy io ary mba hanatrarana izany tanjona izany dia hanangana fikambanana miisa 100 miparitaka amin’ireo faritra 23 eto Madagasikara ny minisitera, hisahana ny fanentanana ny mponina hatreny anivon’ny distrika hanao fanentanana ny fampiasana fandrindrana fiainam-pianakaviana.

Hita amin’izany ny fikambanan’ny Vehivavy Mihavotra, ny fikambanan’ny Lehilahy mandray andraikitra sy ny fikambanan’ny Olonkendry. Ankoatra izay, kendrena ihany koa ny hivondronan’ny vehivavy manerana ny Nosy, hanamafy ny ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy.

Miofana mandritra ny telo andro, nanomboka androany etsy Ambohidahy ireo talem-paritry ny Mponina miisa 23, mba ahafahan’izy ireo mampiofana sy manentana ny mpikambana isaky ny faritra misy azy tsirairay avy. Miompana amin’ny fahaizana miserasera amin’ny fandrindrana fiainam-pianakaviana ny fiofanana. Hampihatra avy hatrany ny fampitana azony izy ireo aorian’ny fiofanana, hamolavola ny fikambanana isa-paritra. Aorian’izay kosa ny fampiofanana nasionaly ho an’ireo fikambanana miisa 100 hatsangana. Marihana fa misy tetikasa hampidiram-bola ho fanatsarana ny fari-piainan’ny mpikambana ny fanentanana, raha ny nambaran’ny talen’ny kabinetra eo anivon’ny minisiteran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy, Ramananirina Yan Wilfried.

Partagez :
Mahandry