• 10 juillet 2024
Tsy hampitombo ny trosa efa hananana fa handefa ireo izay mbola tsy voaloa. Anisan’ny drafitra hanarenana ny orinasa Jirama io hoy ny tale jeneraliny, Ron Weiss, androany 10 jolay 2024.
Mahatratra 1500 miliara ariary ny trosa tokony hefain’ny jirama amin’ny mpamatsy azy. Ny 129 miliara ariary amin’ireo dia trosan’ny mpamatsy madinika ary ny ambiny dia an’ny mpamatsy solika sy angovo.
Tokony ho voaloa isam-bolana ny faktiora isam-bolana homen’ny mpamatsy kely. Ho an’ny mpamatsy lehibe kosa dia efa nisy soso-kevitra naroso eny anivon’ny fitondram-panjakana ary ho hita eo ny tohiny.
Nanome toky handoa ny trosany ny orinasa Jirama.
Partagez :
Sissie Raveloson