5 minitra an-tsekoly: rafi-panabeazana vaovao hamerenana ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona.

  • 23 septembre 2021

Ampiharina manomboka amin’ity taom-pianarana 2021-2022 ity ny 5 minitra an-tsekoly araka ny tenimita avy amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenana. Tanjona ny hanamafisana ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona sy ny ” éducation à la citoyenneté” ,ny fanomezan-danja ny fahaiza-miaina, ny fandraisana andraikitra ary ny fitiavan-tanindrazana.

Atomboka any amin’ny taona voalohany hatrany amin’ny taona faha roambinifolo ny fanabeazana. Atao ny maraina ho an’ireo kilasy tsy miova mpampianatra mihitsy ary isaky ny miova taranja ho an’ny kilasy hafa. Manentana ny mpampianatra rehetra hifanome tanana ny minisitera tompon’andraikitra amin’ny fanatanterahana izao fanabeazana izao.

Natao izao ho fanavaozana ny rafi-panabeazana eto Madagasikara.

Partagez :
Mahandry