• 12 février 2024

44 miliara ariary ny tetibola tàpaka tamin’ny LFI ho an’ny fifidianana solom-bavambahoaka. 50 miliara kosa izany ho an’ny fifidianana ben’ny Tanana.

Soson-kevitry ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI) eny anivon’ny governemanta ny hampiakarana ny “contribution aux charges” fandraisana anjaran’ny kandida amin’ny fifidianana solom-bavambahoaka ho 10 tapitrisa ariary hoy i Andrianarisedo Dama Arsène. Ho an’ireo kandidà amin’ny fifidianana kaominaly sy monisipaly kosa dia mijanona ho 5 tapitrisa ariary io valopy io.

Ireo tolo-kevitra ireo dia halefa any amin’ny governemanta araka ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara. “Anjaran’ny fitondram-panjakana ny manapa-kevitra na mahafa-po na tsia ireny ”, hoy hatrany ity filohan’ny CENI ity.

Partagez :
Sissie Raveloson