• 8 décembre 2023

Ho fanatanterahana ny tetikasa PARRC na « Projet d’accompagnement des Réformes et de Renforcement de capacité « dia misitraka fiofanana mahakasika ny « démarche de maîtrise des risques » indray ireo tomponandraikitra maromaro avy oa amin’ny foibem-pitantanan’ny tahirimbolam-panjakana.

Ny 07 sy 08 desambra 2023 ao amin’ny FDL Anosy no anaovana izany raha efa nahavita ny anjarany ny avy ao amin’ny departemanta eo anivon’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola izay voakasik’ity tetikasa ity . Andriamatoa Emerec Demigne, lehiben’ny  » Mission de l’Expertise France » no mitarika ny atrikasa.

Partagez :
Mahandry