• 7 décembre 2023

Voafidy ho Filoha Llefitry ny Antenimierampirenena andriamatoa Naivo Raholdina.

132 no tonga nifidy koa lany tamin’ny isa 74 Andriamatoa Raholdina Ranaivo Herinantsoina ary 58 kosa no vato azon’Andriamatoa Rafidimanana Narson.

Partagez :
Mahandry