• 28 novembre 2023

14 466 ny mpiasam-panjakana vaovao horaisina ho an’ny taona 2024 izay hitsinjara amin’ny mpampianatra, mpitsabo mpanampy, mpandidy, polisy, zandary, tafika, mpiraki-draharaha, mpitsara ary mpiandry fonja. Nohavaozina ny tetibolan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena mba ahafahana mampiakatra ny tambin-karama ho an’ny mpampianatra sy ny mpampianatra FRAM.

Anton’ireo ny hampiroboroboana ny lafiny mahaolona mba ho olona afaka mamokatra ny taranaka aoriana raha mahazo fanabeazana sy fampianarana tsara fototra ary hitsinjovana ara-pahasalamana manandrify ny tsirairay.

Partagez :
mialy