• 26 octobre 2023

Nanomboka omaly 25 oktobra, ary mbola nitohy androany 26 oktobra 2023 ny” Conférence continentale “ izay karakarain’ny “Réseau des Parlementaires Africains pour la lutte contre les Flux Financiers illicites “na ny APNIFFT.

Tonga nanatrika izany tany an-toerana ny solontenan’ny Antenimierampirenena Malagasy, ka ny solom-bavam-bahoaka Ravonty Tam Léon Luc , voafidy tao Sainte Marie sy ny solom-bavam-bahoaka Andriamanambina Djohary Lee, voafidy tao Vondrozo no nanao ny tatitra mahakasika an’i Madagasikara . Nandray anjara tamin’ny  Conférence koa ny firaisa-monim-pirenena, ONG Liberty 32, izay miara-miasa amin’ny APNIFFT aty Madagasikara. Nampahafantarina ny fitsanganan’ny “Caucus national” ary nazavaina ihany koa ny tatitra nataon’ny SAMIFIN ny taona 2022 nandritra ity fivoriana ity.

Partagez :
Mahandry