• 8 juin 2023
Niampy 40 ireo ”Inspecteurs d’Hygiène” eto Antananarivo, raha toa ka 55 ireo amperinasa teo aloha.
Ny fampiharana ny fehezam-pitsipika Monisipalin’ny Fikoloam-pahasalamana na ny ”Code Municipale d’Hygiène” no andraikitra sahanin’izy ireo, mba hisian’ny fiovam-pihetsika eny anivon’ny fiarahamonina.
Kendrena indrindra ny hampihenana ny loto, mba hisian’ny fahadiovana ho antoky ny fahasalaman’ny tsirairay.
Tsiahivina fa nisy ny fifaninanana nahafahana nisivana azy 40. Nahatratra 426 ny mpifaninana tamin’izany.
Nanaraka fiofanana isan-karazany kosa izy 40, andiany ”Hasina” ireto ary navoaka ny 7 jona, teny amin’ny Lapan’ny Tanàna, Analakely.
Partagez :
mialy