• 30 mai 2023

Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana lovain-jafy: fanentanana sy fampahafantarana ny maha zava-dehibe ny fiarovana ny karazanjavamananaina

Tao Andasibe no nitohy ny fanentanana sy fampahafantarana ny mponina ny maha zava-dehibe ny fiarovana ny zavamananaina ny 26 Mey 2023, hetsika nataon’ny MEDD sy ny DREDD.

Ny Faritra Alaotra Mangoro izay notarihan’ny Governora, ny solombavambahoaka voafidy tao Moramanga, ny ben’ny tanànan’Andasibe, ny mpitandro ny filaminana, ny fikambanana maro isan-karazany ary ny mpianatra no nandray anjara tamin’izany hetsika izany.

Partagez :
Mahandry