• 5 mai 2023
Nomena fitaovana entina hanampiana tosika azy ireo ireo fikambanan’ny mpanjono roa miaraka amin’ny fikambanan’ny mpamboly lomotra avy ao Andraty sy Maharavo kaominina ambanivohitr’i Ambohitralanana distrikan’Antalaha. Fampitaovana avy amin’ny tetikasa FDA nahitana “moteur Hors bord 3” miaraka amin’ny kojakoja miaraka aminy ary salotr’aina miisa 15. Tafiditra amin’ny fanatrarana ny velirano ny filoham-pirenena amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo izao hetsika izao.
Partagez :
Mahandry