• 5 mai 2023
Notontosaina androany ny fitokanana ny fanatsarana natao tamin’ny fitsarana Ambaratonga Voalohany tao Ihosy. Tonga any an-toerana, manatrika ny lanona ny minisitry ny Fitsarana, Randriamanantenasoa Landy Mbolatiana, miaraka amin’ny solotena maharitry ny PNUD eto Madagasikara. Ao anaty fandaharan’asan’ity mpikambana ao amin’ny governemanta ity koa ny fitsidihana ny fonjan’Ihosy, sy ny Fonja Manara-penitra mbola andalam-panamboarana.
Partagez :
Mahandry