• 12 octobre 2022
Vola mitentina 32 tapitrisa ariary no nentin’ny fikambanana « Lever Morondava » hiantohana ny fanarenana ireo fotodrafitr’asa miantoka ny fanadiovana sy fidiovana ary ny fisitrahana rano fisotro madio ao amin’ny EPP Betania, fokontany Morondava.
Niainga tamin’ny fitarainan’ny mpanabe sy ny ray aman-dreny mahakasika ny fijaliana ianjadian’ny mpianatra no nanosika ny fikambanana nitondra ny fanampiana araka ny fantatra. Finiavana amin’ny fanaovana asa soa no tanjon’ity fikambanana ity ka tsy teo Betania irery ihany no efa nandraisan’izy ireo andraikitra fa teo anivon’ny kaominina hafa koa.
Ankoatra ny fiantohana rano fisotro madio amin’ireo toerana mijaly rano, misehatra amin’ny fahasalamana koa ity fikambanana ity, ary mandray an-tanana ny fitsaboana ireo ankizy sahirana. Efa marobe ireo fokontany nisitraka izany.
Partagez :
Mahandry