Rakotonavalona Ranary Robertson : “Fitsarana mandanjalanja, mahaleo tena, antoky ny tany tan-dalàna no ilaina”

  • 6 octobre 2022

“Manomboka izao, tokony ho fatra-pandinika ny mety ho vokatry ny didy avoakany amin’ny fiarahamonina ny mpitsara rehetra”, hoy ny filoha voalohan’ny Fitsarana Tampony vaovao, Rakotonavalona Ranary Robertson nandritra ny fianianany sy fametrahana azy amin’ny andraikiny androany 06 oktobra. Fomba fijery sy fomba fiasa vaovao no hapetraka hoy izy. Eo ny soatoavin’ny fahaiza-mandalanjalana sy mijery ny antonony; eo koa ny fanamafisana ny fahaleovan-tena sy tsy fitanilana ary fangaraharana sy fijerena ny fitonian’ny rafi-pintantanana ny firenena.

Tao anatin’ny fotoam-pitsarana manetriketrika natrehin’ny filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina, tetsy amin’ny Fitsarana Tampony Anosy, no nanao fianianana sy nandray ny asany ity mpitsara ity. Tamin’ny 3 aogositra teo no voatendrin’ny Filan-kevitry ny minisitra hisahana izany andraikitra izany izy, misolo ny Filoha voalohan’ny Fitsarana Tampony teo laoha, izay lasa nisotro ronono nanomboka ny volana may 2022. Efa avy lehiben’ny Fampanoavana tao amin’ny Fitsarana Tampony i Rakotonavalona Ranary Robertson teo laoha, ary efa avy filohan’ny Fitsarana mpandrava didy koa.

Nohamafisiny fa ho andry iankinan’ny fanjakana tan-dalàna ny Fitsarana mba hisian’ny fandrosoana. Andraikitry ny Fitsarana Tampony ny manara-maso sy miambina ny firindran’ny asan’ny Fitsarana telo lehibe mandrafitra azy dia ny Fitsarana fandravana didy, ny Filan-kevi-panjakana ary ny Fitsarana misahana ny kaontim-bolam-panjakana. Anjaran’ny Fitsarana Tampony koa ny manao fitsirihana sy manara-maso ny asan’ny mpitsara isaky ny ambaratonga voalohany sy ny Fitsarana Ambony rehetra saingy tsy natao hanohintohina ny fahaleovan-tenan’ny mpitsara mpamoaka didy izany.

Partagez :
Mahandry